ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 ณ โรงแรมดุสิตธานี
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 1/2551
แถวยืน:
ดร.โสภณ พรโชคชัย คุณปัทมา จันทรานุกูล และคุณวสันต์ คงจันทร์
แถวนั่ง: Dr.John GLASCOCK คุณประทักษ์ สิมะพิชัยเชษฐ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
อ.อติณัช ชาญบรรยง

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย