ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันพุธที่ 19 กันยายน 2550 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2550
แถวยืน:
ดร.โสภณ พรโชคชัย คุณปัทมา จันทรานุกูล และคุณวสันต์ คงจันทร์
แถวนั่ง: ศ.เอช ดี คัมมายเยอร์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน คุณประทักษ์ สิมะพิชัยเชษฐ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์
อ.อติณัช ชาญบรรยง

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย