ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 1/2550

อ.อติณัช ชาญบรรยง รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์  ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ดร.โสภณ พรโชคชัย

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย