ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2549 ณ ภัตตาคารปักกิ่ง ถ.สุขุมวิท 21
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 3/2549

แถวยืน: คุณปัทมา จันทรานุกูล ดร.โสภณ พรโชคชัย
แถวนั่ง: คุณประทักษ์ สิมะพิชัยเชษฐ ศ.เอช ดี คัมมายเยอร์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย