ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2549

แถวยืน: คุณอติณัช คุณวสันต์ คุณปัทมา ดร.โสภณ
แถวนั่ง: ผศ.อัศวิน รศ.นิพัทธ์ คุณประทักษ์ รศ.มานพ

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย