ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2549 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 1/2549

แถวยืน: คุณอติณัช ดร.โสภณ คุณปัทมา คุณวสันต์
แถวนั่ง: รศ.นิพัทธ์ อาจารย์คูเปอร์ คุณประทักษ์ รศ.มานพ ผศ.อัศวิน

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย