ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2548 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 3/2548

แถวยืน: คุณอติณัช คุณวสันต์ รศ.นิพัทธ์ คุณปัทมา ดร.โสภณ
แถวนั่ง: คุณประทักษ์ ผศ.อัศวิน ศ.เฮช.ดี. คัมมาเยอร์

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย