ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2548 ณ โรงแรมโซฟิเทล สีลม กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2548

แถวยืน: ดร.โสภณ คุณปัทมา คุณอติณัช
แถวนั่ง: รศ.นิพัทธ์ รศ.มานพ ผศ.อัศวิน ศ.คูเปอร์

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย