ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันที่ 16 ธันวาคม 2547 ณ โรงแรมแชง-กรีลา กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2547

คุณปัทมา ผศ.อัศวิน คุณประทักษ์ รศ.นิพัทธ์ ดร.โสภณ คุณวสันต์ คุณอติณัช

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย