ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2546 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ราชดำริ กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 1/2546

แถวยืน: ดร.โสภณ คุณปัทมา คุณอติณัช
แถวนั่ง: ผศ.อัศวิน รศ.มานพ ศ.คูเปอร์ ศ.อาเชอร์ คุณประทักษ์ ศ.เฮช.ดี. คัมมาเยอร์ รศ.นิพัทธ์
ศ.ดร. เอช. วิลเลียม แบ็ต

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย