ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ ภัตตาคารโฮคิทเช่นซีฟู้ด ถ.พระราม 3
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2554
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 54 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม อ.อติณัช ชาญบรรยง คุณปัทมา จันทรานุกูล ดร.โสภณ พรโชคชัย รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน คุณพิชา ดำรงพิวัฒน์

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย