RE100: อบรมหลักสูตรรวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 40 (สำหรับ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน))
(วันที่ 21-22 และ 28-29 กรกฎาคม 2554 เวลา 08:30-17:00 น.)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย