RE100: อบรมหลักสูตรรวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 42 (สำหรับ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน))
(วันที่ 8-9, 15-16 กันยายน 2554 เวลา 08:30-17:00 น. ณ อาคาร เค ทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพมหานคร)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย