ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 4/2554
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 54
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจากซ้าย ดร.โสภณ พรโชคชัย คุณปัทมา จันทรานุกูล ศ.เอช ดี คัมมายเยอร์
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ คุณพิชา ดำรงพิวัฒน์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน อ.อติณัช ชาญบรรยง

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย