ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2555
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2555
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 55
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจากซ้าย อ.อติณัช ชาญบรรยง ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คุณพิชา ดำรงพิวัฒน์ คุณปัทมา จันทรานุกูล ดร.โสภณ พรโชคชัย

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย