RE100: อบรมหลักสูตรรวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 48
สำหรับ บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
(วันอังคารที่ 18 - พุธที่ 20 ธันวาคม 2555 เวลา 08:30 - 17:30 น. ณ อาคารชินวัตร 3 ชั้น 9)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย