ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2556
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 56
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจากขวา ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน, คุณปัทมา จันทรานุกูล (กรรมการอำนวยการ AREA), ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์, ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมย์, ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน, คุณพิชา ดำรงค์พิวัฒน์ (อดีต MD ธ.อาคารสงเคราะห์) และ อ.อติณัช ชาญบรรยง

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย