ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2556
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 56
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจากซ้าย คุณปัทมา จันทรานุกูล (กรรมการอำนวยการ AREA), คุณพิชา ดำรงค์พิวัฒน์ (อดีต MD ธ.อาคารสงเคราะห์), รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์, ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน, ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ Cafe De Laos Restaurant

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย