RE120: การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 18
(สำหรับ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน))  
(วันศุกร์ที่ 19 - เสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 เวลา 08:30 - 17:00)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย