AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 102 (สำหรับ กรมบังคับคดี)
(วันพุธที่ 12 - อังคารที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 08:30 - 17:30 น. ณ ห้องประชุม กรมบังคับคดี)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย