ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2556

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 3/2556
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจากซ้าย คุณปัทมา จันทรานุกูล (กรรมการอำนวยการ AREA), ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน, ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์, คุณพิชา ดำรงค์พิวัฒน์ (อดีต MD ธ.อาคารสงเคราะห์), ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย