AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 111 (สำหรับ ธนาคารออมสิน รุ่นที่ 6)
(วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม - พฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 08:30 - 17:30 น. ณ โรงแรมเบอร์เค ลีย์ ประตูน้ำ กทม.)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย