ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 1/2558
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมแถวนั่งจากซ้าย: ดร.โสภณ พรโชคชัย ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (ประธาน) ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมย์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ อ.พิชา ดำรงพิวัฒน์ และคุณปัทมา จันทรานุกูล ณ ภัตตาคารเชียงการีลา

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย