ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2558

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 2/2558
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมแถวนั่งจากขวา: ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ศ.พรเทพ ศรีนฤหล้า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมย์ คุณปัทมา จันทรานุกูล รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (ประธาน) ดร.โสภณ พรโชคชัย คุณโอม ราบันดารี ดร.ริชาร์ด หวอด และ อ.อติณัช ชาญบรรยง ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย