ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2558

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 3/2558
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมแถวยืนจากขวา: ดร.โสภณ พรโชคชัย ศ.พรเทพ ศรีนฤหล้า คุณปัทมา จันทรานุกูล ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
แถวนั่งขวา: คุณพิชา ดำรงค์พิวัฒน์ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (ประธาน) ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมย์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ คุณโอม ราบันดารี ณ ภัตตาคารเชียงการีล่า ธนิยะ

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย