ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 2/2559
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม แถวนั่งจากขวา: ดร.โสภณ พรโชคชัย คุณปัทมา จันทรานุกูล ศ.พรเทพ ศรีนฤหล้า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมย์ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (ประธาน) ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน คุณพิชา ดำรงค์พิวัฒน์ และ อ.อติณัช ชาญบรรยง ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย