ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

สัมมนา: การพัฒนาตนเองสู่ผู้มีประสิทธิผลในการทำงาน
(สำหรับ บริษัท เจ.วี.คอนโทรล จำกัด)
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย