ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 1/2560
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม แถวนั่งจากขวา: ศ.พรเทพ ศรีนฤหล้า คุณพิชา ดำรงค์พิวัฒน์ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (ประธาน) ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ศ.เอช ดี คัมมายเยอร์ คุณโอม ราบันดารี คุณปัทมา จันทรานุกูล ดร.โสภณ พรโชคชัย และ อ.อติณัช ชาญบรรยง ณ ภัตตาคาร แกรนด์เชียงการีลา ถ.สีลม

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย