ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 2/2560
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
แถวนั่งจากซ้าย: ศ.พรเทพ ศรีนฤหล้า ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ คุณพิชา ดำรงค์พิวัฒน์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (ประธาน) ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คุณโอม ราบันดารี คุณปัทมา จันทรานุกูล และ ดร.โสภณ พรโชคชัย ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย