RE132: เทคนิคการขายแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 23 (สำหรับ บจก.สยามวู๊ดแลนด์)
วันพุธที่ 23 - วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30-17:00 น. ณ บจก.สยามวู๊ดแลนด์

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย