ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 1/2561
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
จากขวา: ศ.เอช.ดี. คัมมายเยอร์ ดร.กนก อภิรดี คุณโอม ราบันดารี ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (ประธาน) ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน คุณปัทมา จันทรานุกูล ดร.โสภณ พรโชคชัย และอ.อติณัช ชาญบรรยง

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย