โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นสถาบันการศึกษาสำหรับนานาชาติด้านอสังหาฯ อันได้แก่ วิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์ การสำรวจวิจัย การพัฒนา-บริหารโครงการ การจัดการทรัพย์สิน การก่อสร้าง การบริหารการขาย และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

โรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โรงเรียนได้ทำการฝึกอบรม ระยะสั้นและสัมมนาทางวิชาการมาแล้วหลายรุ่น เช่น หลักสูตร 4 วันในเรื่องการประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ่งได้ทำการฝึกอบรมมาแล้ว 200 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมเกือบ 5,000 กว่าคน ทั้งนี้ หลักสูตรที่ทางโรงเรียนจัดทำนั้นเป็นหลักสูตรที่นำมาจาก สถาบันนโยบายที่ดินลินคอร์น และจากประสบการณ์อันเชี่ยวชาญ ในวงการอสังหาริมทรัพย์มากว่า 20 ปี หลักสูตรดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักธุรกิจที่มีความสนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งผู้ที่มีตำแหน่งงานอยู่ในระดับสูง และผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากที่ร่วมกับมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดการเสวนารายเดือน และจากกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมีผู้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง

Continuing Professional Development, CPD แล้วถึง 37,205 (นับถึง กรกฎาคม ) ประชุมคณะกรรมการโรงเเรียนฯ
ดูแผนที่เดินทาง..คลิกที่นี่

ที่ทำการของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยแห่งใหม่ใกล้ๆ สำนักงานเขตยานนาวา

ห้องเรียน 1 โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ห้องเรียน 2 โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

สระว่ายน้ำยาว 25 เมตร กว้าง 11 เมตร

ลานกีฬา1

ลานกีฬา2