ประกวดรางวัลอสังหาฯ FIABCI World Prix d’Excellence Awards
  AREA แถลง ฉบับที่ 297/2560: วันพุธที่ 02 สิงหาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในนามของประธานสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) ขอเชิญบริษัทพัฒนาที่ดินไทย ส่งโครงการเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลอสังหาริมทรัพย์สากล 2018 FIABCI World Prix d’Excellence Awards โปรดส่งเข้าประกวดเพื่อร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

            รางวัลระดับโลกนี้เริ่มมาในปี 2535 และดำเนินการต่อเนื่องกันมา สำหรับรางวัลประจำปี 2561 ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัยแนวราบ แนวสูง อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงแรม รีสอร์ต นิคมอุตสาหกรรม โครงการสาธารณูปโภคดีเด่น ผังโครงการดีเด่น ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยดีเด่น โครงการสิ่งแวดล้อมดีเด่น โครงการอนุรักษ์ดีเด่น ฯลฯ รวมทั้งหมด 15 ประเภท

            โครงการใดสนใจสามารถสมัครโดยตรงที่ www.fiabciprix.com Email: prixevents@outlook.com และ cc ถึง sopon@thaiappraisal.org ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน ศกนี้ โครงการที่ชนะการประกวด จะได้เข้าร่วมรับรางวัลในงานประชุมอสังหาริมทรัพย์ FIABCI ครั้งที่ 69 (FIABCI World Real Estate Congress) ที่นครดูไบในเดือนพฤษภาคม 2561 ท่านสามารถดูตัวอย่างโครงการที่ได้รับรางวัลในปีก่อนได้ที่ www.youtube.com/watch?v=sAFh6GgYZD8

 

2018 FIABCI World Prix d’Excellence Awards

is Now Open For Registration

FIABCI organizes World Prix d’Excellence Awards annually since 1992 to recognize property projects which best embodies the excellence in all real estate disciplines. The Award illustrates the idea of providing society with the optimal solution to property needs.

The 2018 Awards is now open for registration in the following categories:

Categories

 1. Affordable Housing Category (NEW Category!!)
  A project by a private developer or public sector. The building must adhere to the affordable housing criteria and guideline provided by the government. 
 2. Environmental (Rehabilitation/ Conservation) Category 
  Project that rehabilitates an environment or to conserve existing environment, i.e. Ex mining land, polluted river, land fill, land that has been damaged severely by industrial use, marshland destroyed by deforestation or such similar damaged land.
 3. Heritage (Restoration/ Conservation) Category 
  Restoration or conservation old buildings that have been identified by the relevant authorities for Heritage Conservation.
 4. Hotel Category
  Business type or leisure type, service apartments that are strictly operated as hotel, etc.
 5. Industrial Category 
  For industrial building, industrial parks, technology parks, warehouse, factory, workshop, etc.
 6. Master Plan Category 
  For a development concept plan that has been approved by the authority, i.e. township development and housing estate development
 7. Office Category 
  For office buildings and office parks
 8. Public Infrastructures/ Amenities Category 
  Project exclusively financed and developed by public fund, i.e. government building, hospitals, road, bridges, airport, stadium, etc.
 9. Purpose Built Category 
  For project/building that does not comply with any other categories. For instance, the hospital, airport, bus terminal, university and school, etc. This project should be funded by private sector and profit generated.
 10. Residential (High Rise) Category 
  Apartments, condominiums (6 storey and above) 
 11. Residential (Mid Rise) Category
  Apartments, condominiums (above 5 storeys below 17 storeys)
 12. Residential (Low Rise) Category
  Housing estates, housing complexes (5 storey and below)
 13. Retail Category 
  Mall, shopping centers, hypermarket, etc.
 14. Resort Category 
  Beach resorts, hill resorts etc. Resort is a place used for relaxation or recreation, attracting visitors for holidays or vacations. A self-contained resort attempts to provide for most of a vacationer’s wants while remains on the premises, such as food, drinks, lodging, sports, entertainment and shopping.
 15. Sustainable Development Category 
  For energy saving project, i.e. save energy feature, building allow more natural lighting, conserve or harvest rain water for use

Judging Process

All submission will be judged in 2 tiers, firstly by Judges and secondly by Oversight Panel; who are experienced professionals and experts in Real Estate Industry from all over the world.

Judges are to abstain from judging the entire category with projects from his/her home country to ensure the integrity, transparency and unbiased of judging of the Awards.

The entire judging process is scrutinized by an Independent Auditor. 

Criteria

The judging criteria are based on:

 1. General description of project;
 2. Architecture and design;
 3. Development and construction;
 4. Financial and marketing;
 5. Environmental impact;
 6. Community benefits.

World Winners

World Gold Winners and World Silver Winners will be selected from each category. The Award Presentation Ceremony and Dinner will be organized in Dubai, United Arab Emirates in conjunction with the 69th FIABCI World Real Estate Congress in May 2018, hosted by Dubai Land Department. 

Publicity

All World Winners are bestowed the right to use the coveted exclusive FIABCI World Prix d’Excellence Awards logo. The news would also be publicized through the platform of our International official media – International Business Paper, The Wall Street Journal.

The FIABCI World Prix d’Excellence Awards has been recognized as the “Oscar” of the property and real estate industry in the world and developers are aspired for the award. Far East Organization of Singapore have proudly advertised the winning of the awards with a big billboard in the arrival hall of Changi Airport Singapore; SP Setia Group from Malaysia, after winning the awards, was invited by the Vietnamese Government to a Joint Venture development of 1,400 acres eco project. These shows the true benefit that one can derive from winning FIABCI World Prix d’Excellence Awards.

To participate

Kindly fill up the Registration Form, which is also available for download at www.fiabciprix.com and send to us at prixevents@outlook.com on or before 15th November 2017.

For more information, please log on to our website at www.fiabciprix.com 

2017 FIABCI World Prix d'Excellence Awards

www.fiabciprix.com

2017 FIABCI World Prix d'Excellence Awards. A Grand Awards Presentation Ceremony of FIABCI World Prix d'Excellence Awards held in Andorra La Vella on 25th May 2017.

Please see below as the Video of the Past Winner annoucement:

2017 World Gold Winners: https://www.youtube.com/watch?v=sAFh6GgYZD8


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 945 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved