สงสัย 'ศศิน เฉลิมลาภ' จะไม่รักป่าจริงๆ
  AREA แถลง ฉบับที่ 364/2560: วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           ตามที่ อ.ศศิน เฉลิมลาภ ไม่ค้านเรื่องยกป่าให้กระทิงแดงรื้อไปทำที่เก็บน้ำ ดร.โสภณ จึงตั้งคำถามว่า อ.ศศินรักป่าจริงหรือ พร้อมเชิญให้มาถกเรื่องเขื่อนแม่วงก์ อย่าเอาแต่พูด (เอาดี) คนเดียว

           ตามที่ อ.ศศิน เฉลิมลาภ ได้โพสต์ใน Facebook ว่า “ก็คนที่โพสต์เรื่องป่ากระทิงแดง มาเดินนำสิ เอาข้อมูลมาดูแบบแม่วงก์ ถ้ามันแย่จริงคงมีออกมาเดินตาม ดังกว่าผมอีก ไล่รัฐบาลเผด็จการแบบที่เขาหาว่าผมไล่รัฐบาลเพื่อไทยได้ด้วย ทำไมไม่เดินเองละแปลก ก็ผมมีข้อมูลแม่วงก์ ผมก็ทำแม่วงก์ ใครหวงป่ากระทิงแดง ก็เอาสิ ถ้าผมเห็นด้วย  ว่างๆ ผมค่อยตัดสินใจไปร่วมไหม” ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (http://bit.ly/2xzTklr) ให้ ข้อสังเกตว่า:

           1. ถ้า อ.ศศิน เฉลิมลาภ รักป่าจริง ควรไปศึกษาก่อนพูดส่งเดชว่า "ว่างๆ ผมค่อยตัดสินใจไปร่วมไหม" แบบนี้ ดร.โสภณ ได้ส่งนักวิจัยไปสำรวจแล้วจึงพบว่าเป็นป่าที่ยังมีน้ำธรรมชาติอยู่ด้วย และมีค่าถึง 9 ล้านบาท โปรดดูภาพประกอบที่ http://bit.ly/2wmlpYo

           2. การที่กระทิงแดงซื้อที่ล้อมป่านี้โดยรอบไว้ก็เข้าข่ายน่าสงสัยแล้ว ป่านี้ก็มี ทางเข้าออกสาธารณะ ไม่ใช่ที่ดินตาบอดเสียด้วย ยิ่งกว่านั้นการตั้งโรงงานอยู่ใกล้เขื่อนน้ำพอง ก็คงหวังใช้น้ำจากเขื่อนด้วยเช่นกัน กรณีนี้ ถ้า อ.ศศิน รักสิ่งแวดล้อมจริง ก็ควรเรียกร้องให้โรงงานซื้อน้ำมาใช้เพื่อกิจการธุรกิจด้วย

           3. สำหรับกรณีเขื่อนแม่วงก์ที่ ดร.โสภณออกมาถามว่า อ.ศศินเดินครบระยะทางจริงหรือไม่และ อ.ศศินก็ออกมายอมรับว่าไม่จริงนั้น ดร.โสภณ สนับสนุนให้สร้างเขื่อนแม่วงก์เพราะเป็นพื้นที่ที่เตรียมไว้สร้างเขื่อน ด้วยได้โยกย้ายชาวบ้านถึง 200 กว่าครัวเรือนออกมาเรียบร้อยแล้ว ส่วนต้นไม้ที่เห็นก็เพิ่งปลูกเพื่อสร้างภาพ รวมทั้งสร้างภาพนกยูงที่เพิ่งจับมาเลี้ยงที่แก่งลานนกยูงด้วย นอกจากนี้ก็ยังไม่มีเสือที่นั่น การสร้างเขื่อนจะทำให้มีน้ำท่าสมบูรณ์ ป่าได้เขียวชอุ่ม ช่วยดับไฟป่าที่เกิดขึ้นปีละนับร้อยหน สัตว์ป่าจะได้มีอาหาร แก้ปัญหาน้ำท่วมฝนแล้ง ผลิตไฟฟ้าประปา ทำการประมง เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วย

           ดร.โสภณ จึงขอเชิญ อ.ศศินและเหล่าเอ็นจีโอ มาถกเรื่องเขื่อนแม่วงก์ให้ชัดเจน ไม่ใช่พูดให้ดูหล่อๆ อยู่ข้างเดียวกับพวกสื่อเลือกข้าง โปรดดูผลการศึกษาเรื่องเขื่อนแม่วงก์ของ ดร.โสภณ ที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้สร้างเขื่อนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถึง 81% แล้ว ได้ที่ www.maewongdam.blogspot.com หรือ www.facebook.com/maewongdam


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 4,369 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved