ใครพาผีมาให้ดูได้ ให้ 1 แสนบาท
  AREA แถลง ฉบับที่ 419/2560: วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            AREA แถลงฉบับนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับอส้งหาริมทรัพย์โดยตรง แต่เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ซึ่งสำรวจศึกษาข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ สังเกตพบว่าในปัจจุบันสื่อต่างๆ นำเสนอข่าวสารที่เอื้อไปทางการยอมรับ "ไสยศาสตร์" แทนที่จะส่งเสริมความคิด ความรู้แบบ "พุทธิศาสตร์" หรือที่เป็นวิทยาศาสตร์ พิสูจน์จับต้องได้ ถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดความถดถอยทางปัญญา

            ดร.โสภณ จึงนำเสนอแนวคิดในทางตรงกันข้าม โดยท้าทายว่า หากใครสามารถพาผีมาปรากฏต่อหน้าได้ ดร.โสภณ ยินดีที่จะให้เงินค่าเหนื่อย 1 แสนบาท ทั้งนี้ ดร.โสภณ ได้ท้าทายใน facebook มานานแล้ว แต่ก็ยังไม่มีใครพามาได้สักคน วันนี้ ดร.โสภณ จึงขอท้าทายอีกรอบ ดังปรากฏใน facebook ต่อไปนี้


โปรด click ที่นี่: https://goo.gl/mr7c3f


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 13,842 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved