ต่างชาติอยู่ห้องชุดแถวไหนมากที่สุด
  AREA แถลง ฉบับที่ 436/2560: วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            หลายคนอยากซื้อห้องชุดมาให้ชาวต่างชาติเช่า แต่ท่านรู้หรือไม่ ทำเลใดตามรถไฟฟ้าที่มีต่างชาติอยู่มากที่สุด ทำเลใดแทบไม่มีต่างชาติมาเช่าเลย

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้สำรวจโครงการอาคารชุดที่สร้างเสร็จในช่วง 6-36 เดือน บริเวณตามแนวรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พื้นที่บริเวณถนนสุขุมวิทสองฝั่งถนนตั้งแต่ ซอย 1-71 มีชาวต่างชาติเข้าอยู่อาศ้ยในสัดส่วนสูงสุดถึง 42% หรือเกือบครึ่งหนึ่ง นับจำนวนได้ราว 3,513 หน่วย ในขณะที่เป็นคนไทยอยู่ 3,763 หน่วย จากจำนวนหน่วยที่มีผู้เข้าอยู่แล้วทั้งหมด 7,276 หน่วย

            จำนวนผู้เข้าอยู่ 7,276 หน่วยในพื้นที่สุขุมวิท ซอย 1-71 นี้ ยังคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 66% ของห้องชุดทั้งหมดที่สร้างเสร็จระหว่าง 6-36 เดือนในทำเลนี้ ซึ่งมีอยู่รวม 10,970 หน่วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในทำเลนี้ ยังมีผู้ย้ายเข้าอยู่ไม่มากนัก อย่างไรก็ตามในจำนวนรวมทั้งหมด อย่างไรก็ตามในทำเลนี้มีหน่วยขายถึง 10,316 หน่วยที่ขายไปแล้ว ที่ยังอยู่ในมือผู้ประกอบการมีเพียง 654 หน่วย หรือ 9% แล้ว เท่ากับได้ "ยกภูเขาออกจากอก" ของผู้ประกอบการแล้ว

            การที่ย่านสุขุมวิทมีชาวต่างชาติอยู่กันมาก ก็เพราะเป็นย่านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้สูงเป็นหลัก อยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้า ทำให้การคมนาคมสะดวก อีกทั้งยังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย โดยบนถนนใหญ่ก็มีอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เช่น อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้าและอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีโรงพยายาลที่มีชื่อเสียงมากมายหลายแห่ง รวมทั้งกิจกรรมบันเทิงและอื่น ๆ ทำให้ทำเลนี้เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ

            ทำเลที่มีชาวต่างชาติเข้าอยู่อาศัยรองลงมาก็คือ ย่านรัชดาภิเษก-ลาดพร้าว และย่านสุขุมวิท ซอย 77-บางนา ซึ่งมีชาวต่างชาติเข้าอยู่อาศัยถึงราว 25% ส่วนทำเลที่มีผู้เข้าอยู่อาศัยน้อยเป็นพิเศษ ได้แก่

            1. บางซื่อ-บางใหญ่ สัดส่วนเพียง 3%

            2. แจ้งวัฒนะ สัดส่วนเพียง5% และ

            3. ยานนาวา-พระรามที่ 3 สัดส่วนเพียง 6% เท่านั้น

            ทำเลทั้ง 3 ข้างต้น จึงอาจไม่เหมาะกับการพัฒนาสำหรับชาวต่างชาติ เพราะตั้งอยู่ห่างไกลจากใจกลางเมือง รถไฟฟ้าที่จะสร้างตามแผนยังไม่เกิดขึ้น (สายสีชมพู) โดยเฉพาะแจ้งวัฒนะ หรือการคมนาคมยังไม่สะดวก (บางซื่อ-บางใหญ่) และไม่มีระบบรถไฟฟ้าที่เข้าถึงได้ง่าย เน้นแต่มีระบบรถด่วน BRT เป็นสำคัญนั่นเอง การมีระบบรถไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องสำคัญ


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 3,754 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved