บิ๊กตู่ควรปลด 'วีรศักดิ์ โควสุรัตน์' - ทีมเศรษฐกิจ
  AREA แถลง ฉบับที่ 24/2561: วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

             ทางออกที่ รมว.ท่องเที่ยวแนะในกรณีอาหารแพงที่สนามบินว่าให้เลี่ยงการซื้อรับประทานในสนามบิน การตอบเช่นนี้แสดงถึงการขาดวิสัยทัศน์ในด้านเศรษฐกิจ สมควรถูกปลดออกจากตำแหน่งหรือไม่ ทำให้ประชาชนเสียขวัญและกำลังใจที่สำคัญทำให้ภาพพจน์รัฐบาลเสียหายหรือไม่

             ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ให้ความเห็นถึงกรณีที่มีข่าวว่า "'“วีระศักดิ์ โควสุรัตน์' รมว.ท่องเที่ยวฯ แนะทางออก กรณีอาหารในสนามบินแพง" (http://bit.ly/2FjnFFw) โดยในกรณีนี้รัฐมนตรีกล่าวว่า "ส่วนตัวก็รู้สึกว่าราคาสินค้า อาหารและน้ำที่ สนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิแพงเช่นกันคนอื่น เพราะไม่รู้ว่าราคาถูกบวกขึ้นไปเท่าไหร่ บวกจากอะไร แม้จะรู้ของที่ขายในสนามบินจะต้องถูกบวกบ้างก็ตาม ส่วนผลกระทบต่อความรู้สึกต้องมี คือกระทบกับความรู้สึกที่ดีของนักท่องเที่ยว แต่ร้านค้าไม่ได้ทำผิดอะไร ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุด คือการเลี่ยงการซื้อรับประทานในสนามบิน" ท่านยังกล่าวว่า "คนจำนวนมาก รวมทั้งตัวผมหากต้องเดินทางไปสนามบิน จะเลี่ยงรับประทานในสนามบิน ด้วยการหารับประทานไปก่อนที่จะเข้าไปในพื้นที่สนามบิน หรือไม่งั้นก็รับประทานบนเครื่องไปเลย หรือไม่เช่นนั้นก็ทนไปรับประทานที่ปลายทางไปเลย"

             การกล่าวเช่นนี้เป็นการกล่าวโดยไม่ได้ศึกษาให้ละเอียด แสดงให้เห็นว่าการนำเสนอความเห็นต่างๆ ในฐานะรัฐมนตรีไม่ได้ทำให้รอบคอบ ไม่ได้พูดด้วยความรับผิดชอบ อีกประการหนึ่งกรณีนี้เป็นการที่นายกรัฐมนตรี สั่งการในที่ประชุม ครม. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบราคาอาหารภายในท่าอากาศ การนี้แสดงว่ารัฐมนตรีท่องเที่ยวไม่ได้รับผิดชอบเท่าที่ควร ไม่ได้ตอบสนองคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเท่าที่ควร

             ผลเสียของการกล่าวเช่นนี้ ทำให้ภาพพจน์ของรัฐบาลเสียหาย เป็นการไม่แสดงความรับผิดชอบในฐานะรัฐมนตรีที่ดูแลด้านเศรษฐกิจท่านหนึ่ง และยังทำให้ประชาชนเกิดความท้อแท้เพราะรัฐมนตรีไม่ได้แสดงความรับผิดชอบเท่าที่ควร ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงควรที่จะปรับออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีในฐานะทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลหรือไม่ เพราะจะทำให้รัฐบาลเสียหายมากขึ้นหากยังคงทำงานต่อไป ดร.โสภณกล่าวว่า หากเป็นในกรณีรัฐมนตรีในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ก็คงได้รับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ หรืออาจต้องลาออกไปเองแล้ว


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,931 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved