ต้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
  AREA แถลง ฉบับที่ 47/2561: วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            มาชม FB Live ของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งสมควรได้รับการพิจารณา ดร.โสภณ ยังเคยเป็นรองประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และปัจจุบันก็ยังเป็นกรรมการ แต่ในที่นี้เป็นการแสดงความเห็นส่วนตัว

ดู fb live คลิกที่ลิงค์นี้: https://goo.gl/p8wtjn

 

            อ้างอิง: AREA แถลง ฉบับที่ 35/2561: วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำได้แล้ว เลิกดรามาเถอะ https://goo.gl/z3opUW


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 871 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved