ความสวยกับความสำเร็จในอาชีพ (นายหน้า)
  AREA แถลง ฉบับที่ 53/2561: วันพุธที่ 31 มกราคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ความสวยน่าจะมีส่วนต่อความสำเร็จของวิชาชีพนายหน้าบ้างหรือไม่ ประเด็นนี้น่าสนใจไม่น้อย มาลองดูกัน

            เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้ไปร่วมประชุม Pacific Rim Real Estate Society ณ นครโอ้คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ได้มีอาจารย์ท่านหนึ่งจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ได้นำเสนอบทความทางวิชาการที่น่าสนใจเรื่องความสวยกับความสำเร็จในวิชาชีพนายหน้า

            ผลการศึกษาพบว่าความสวยไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสำคัญต่อความสำเร็จในวิชาชีพนายหน้าเลย ทั้งนี้เป็นผลจากการศึกษานายหน้านับพันๆ คนในประเทศสิงคโปร์ ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่แท้ ได้แก่

            1. การมีการศึกษาที่สูงกว่านายหน้าอื่น

            2. การมีระเบียบวินัยที่ดี

            3. การมีประสบการณ์ที่มากกว่านายหน้าอื่น

            4. ความโดดเด่น/เป็นผู้นำ (Dominance)

            5. การเป็นคนขี้อายเล็กน้อยเพราะทำให้ผู้ใช้บริการไม่รู้สึกว่า “พูดมาก” / “จ้องเอาเปรียบ” ลูกค้า เป็นต้น

            ปัจจัยข้างต้นทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นต่อตัวนายหน้ามากกว่าเรื่องหน้าตา แต่แน่นอนว่าคนสวยมากๆ มาเริ่มทำงานนายหน้าสักพักก็อาจเปลี่ยนไปทำงานที่เหมาะสมกว่า เช่น แอร์โฮสเตท พริตตี้ หรืออื่นๆ เพราะความสวยเป็นทรัพย์อย่างหนึ่ง.จะสังเกตได้ว่านายหน้าที่ประสบความสำเร็จอันดับต้นๆ ของสิงคโปร์เป็นคนมีหน้าตาธรรมดา

            ดังนั้น ความเป็นมืออาชีพ น่าเชื่อถือ จึงสำคัญกว่าความสวยในการทำวิชาชีพใดๆ ก็ตาม

โปรดฟังคำบรรยายได้ที่: https://goo.gl/JfjqSF

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,516 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved