คิดอย่างไรขายสถานทูตอังกฤษ 19,000 ล้าน
  AREA แถลง ฉบับที่ 65/2561: วันจันทร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 11:00 น. ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ FB Live เรื่องคิดอย่างไรขายสถานทูตอังกฤษ 19,000 ล้าน

สาระในการนำเสนอประกอบด้วย

1. ราคาถูก/แพงไปไหม 

2. เสียภาษีไหม ดู https://goo.gl/SYkfGr

3. ซื้อไปทำอะไรได้บ้าง ดู ถ้าที่ดิน 3.1 ล้านบาท/ตรว. สร้างห้องชุดขายได้ในราคาเท่าไหร่ https://goo.gl/3qnjk6

4. กรณีศึกษาสถานทูตอื่นๆ ดู https://goo.gl/SYkfGr

5. อาคารโบราณสถานจะทำอย่างไร ดู พรบ.โบราณสถาน http://bit.ly/1IWWVL9

6. จัด Zoning สถานทูตไหม 

7. สถานทูตอยู่บนตึกปลอดภัยกว่าจริงหรือ 

8. กรณีศึกษาสถานทูตอิสราเอล ดู https://www.thairath.co.th/content/239228

9. ราคาที่ดินใจกลางเมืองเพิ่ม 1 เท่าตัวในรอบ 10 ปี เศรษฐี ไม่เคยต้องเสียภาษีกำไร ไม่เสียภาษีมรดก ไม่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทุกอย่างโยนภาระให้คนจนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสถานเดียว

โปรดดู FB Live ได้ที่นี่: https://goo.gl/8cXFCE

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,585 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved