‘โจน จันได’: ทรัพย์สมบัติ-บทวิจารณ์
  AREA แถลง ฉบับที่ 67/2561: วันอังคารที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            อ.โจน จันได หรือ ‘โจน บ้านดิน’ หรือ ‘โจน เมล็ดพันธุ์’ มีลักษณะความพอเพียง มีข้อคิดข้อเขียนมากมาย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) มีข้อเห็นต่างในเชิงวิเคราะห์บางประการถ่ายทอดทาง FB Live

            ในที่นี่ ดร.โสภณ มอบหมายให้ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินไปเยี่ยมสวนพันพรรณ แม่แตง เชียงใหม่ ทั้งนี้ได้พบว่าสวนพันพรรณ แม่แตง เป็นที่ดิน สปก.4-01 ที่ไม่ควรซื้อขายได้ หากผู้ที่ครอบครองที่ สปก.4-01 ไม่ใช้ทรัพย์นั้นแล้วก็ให้คืนแก่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก) ไม่ใช่ซื้อขายหรือยกให้กันเอง จริงๆ แล้วจึงซื้อขายไม่ได้ การซื้อขายจะเป็นการส่งเสริมการตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มขึ้น

            อย่างไรก็ตาม ตามราคาตลาดของที่ดิน สปก.4-01 คิดที่ 15 ไร่ๆ ละ 150,000 บาท เท่ากับ 2,250,000 บาท ในที่แปลงนี้ยังมีอาคาร 8 หน่วยๆ ละประมาณ 30- 40 ตารางเมตร อาคารคิดที่ 30 ตารางเมตรๆ ละ 3,000 บาท เท่ากับ 90,000 x 8 หน่วย = 720,000 บาท อาคารมีอายุอยู่ระหว่าง 10-15 ปี หักค่าเสื่อมที่ 3% ต่อปี เท่ากับ 30% คงเหลือมูลค่าอาคาร 504,000 บาท รวม 2,754,000 บาท ส่วนที่อำเภอพร้าว ประมาณว่าที่ดินแปลงใหญ่กว่า แต่อาคารน้อยกว่า จึงประเมินเบื้องต้นให้เท่ากัน รวมเป็นเงิน 5.5 ล้านบาท

            นอกจากนี้ยังมีกิจการให้เช่าที่พัก ร้านค้า อบรม-สัมมนา รวมทั้งการบรรยายทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

สำหรับบทวิจารณ์ แนวคิดของ อ.โจน จันได ดูเพิ่มเติมที่นี่: https://goo.gl/qgggsH
ดูวิดิโอ FB Live ที่ลิงค์นี้: https://goo.gl/3eJQqe

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,080 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved