ดร.สมคิด / อีอีซี อย่า ‘ขายชาติ’
  AREA แถลง ฉบับที่ 102/2561: วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            นโยบาย EEC ที่ให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้แสดงว่าทีมเศรษฐกิจคิดไม่เป็น ทำให้ประเทศชาติพินาศได้ ดร.โสภณ ท้าพิสูจน์ ดร.สมคิด กล้ามาถกกันไหม หาไม่ส่งลูกน้อง ปลัด/อธิบดี/ ผอ. มาเจอกันได้

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ขอวิพากษ์แนวคิดข้างต้นดังนี้:

            1. ในด้านการลงทุนด้านการท่องเที่ยว การบริการต่าง ๆ ต่างชาติก็สามารถซื้อ หรือเช่าที่ดินในพื้นที่ริมทะเลต่าง ๆ ได้อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องมีบริการพิเศษเยี่ยงนี้

            2. ที่ผ่านมามีการให้เช่า 30 ปี เช่น เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ทางด่วน โทลเวย์ ก็สามารถคืนทุนได้เพียงพอ อีกทั้งยังมีการให้เช่าระยะยาว 50 ปีสำหรับเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม จึงไม่จำเป็นต้องให้สิทธิยาวนานไปกว่านี้

            3. ในกรณีอุตสาหกรรม ปกติที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตที่ไม่มีค่ามากนัก เมื่อเทียบกับเครื่องจักร แรงงาน เทคโนโลยี และอาคารขนาดใหญ่ จึงไม่จำเป็นต้องยกที่ดินให้ต่างชาติ

            4. ขณะนี้ยังไม่มีระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นธรรม การยกให้ต่างชาติเท่ากับยกให้ฟรี เท่ากับขายชาติ ไม่ได้รับภาษีที่เพียงพอที่จะนำมาใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนัก

            ดร.โสภณ เสนอแนวคิดว่า

            1. แทนที่จะให้ซื้อดะตรงไหนก็ได้ใน EEC ควรกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเวนคืนที่เกษตรกรรม ที่ป่าเสื่อมโทรม ขนาดประมาณ 10,000 - 50,000 ไร่ เพื่อจัดสร้างเป็นเมืองใหม่ ให้ต่างชาติสามารถซื้อและลงทุนในเมืองนี้เป็นสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็นอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ ที่อยู่อาศัย และอื่น ๆ

            2. สร้างสาธารณูปโภคเชื่อม เช่น รถไฟฟ้า ทางพิเศษ ระหว่างเขตเศรษฐกิจใหม่นี้กับเมือง เช่น พัทยา โดยไม่มีการเชื่อมทางระหว่างเมืองเพื่อป้องกันการขยายตัวของเมืองอย่างไรขอบเขต

            3. ในด้านอุตสาหกรรม ให้ต่างชาติมาใช้ที่ดินได้ฟรีในระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี โดยเก็บค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย รักษาสิ่งแวดล้อม ดูแลพื้นที่เป็นสำคัญเพื่อลดภาระของนักลงทุนต่างชาติ แต่ไม่ให้เป็นเจ้าของเพื่อไม่ให้เขาเอากำไรเช่นกรณีการขายสถานทูตอังกฤษ

            4. ในส่วนที่เป็นภาคบริการ พาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัย ก็จัดให้มีการประมูลระยะยาว 30-50 ปี โดยนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ เป็นราย ๆ ไป ไม่ใช่ให้เหมาแบบ "กินรวบ" และควรมีสัญญาที่รัดกุมที่จะ "ไม่เสียค่าโง่" ในอนาคต

            5. พื้นที่ ๆ ควรดำเนินการ นอกจาก EEC แล้ว ยังควรเพิ่มที่อื่นๆ ได้แก่ ชายแดนไทย-เมียนมาร์ บริเวณจังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบและจังหวัดชุมพร และชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณ จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด พื้นที่เหล่านี้ติดกับเพื่อนบ้านที่มีแรงงานมาทำงาน โดยอาจสร้างที่อยู่อาศัยให้อยู่ในเขตเมืองนี้ หรือให้สามารถเดินทางไปกลับในแต่ละวันได้ และควรใกล้ท่าเรือ หรือสามารถขนส่งสินค้าได้สะดวก แต่ไม่ควรตั้งในชายแดนลาวและมาเลเซีย ซึ่งมีประชากรน้อย (ลาว) หรือประชากรมีรายได้สูงกว่าไทย

                รัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเรื่องดี แต่กระตุ้นผิดทาง โปรดสังวร


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,074 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved