ศรีลังกาสร้างเขื่อนมานับพันปี อนาถ! ไทยยังถูก NGOs ต้าน
  AREA แถลง ฉบับที่ 103/2561: วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ที่ประเทศศรีลังกา เขาสร้างเขื่อนหลายต่อหลายแห่งใช้กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรมานับพันปี แต่น่าอนาถที่ประเทศไทยกลับถูกพวก NGOs ต่อต้านการสร้างเขื่อนทำลายผลประโยชน์ของประชาชน

ศรีลังกาสร้างเขื่อนมาเกือบพันปีแล้ว อย่าเชื่อ NGOs ต้านเขื่อน https://goo.gl/MUAUWX

            ในขณะนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กำลังอยู่ในประเทศศรีลังกา ได้พบเห็นเขื่อนที่ก่อสร้างมา 900 ปี และทราบมาว่ากษัตริย์หลายพระองค์แห่งประเทศศรีลังกาได้ก่อสร้างเขื่อนไว้หลายแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการแสดงบทบาทของกษัตริย์ต่อการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

            อย่างไรก็ตามในกรณีประเทศไทย กลับมีกลุ่ม NGOs ที่ต่อต้านการสร้างเขื่อนด้วยข้ออ้างสารพัด และอาศัยความกลัวมาหลอกให้ประชาชนบางส่วนหลงเชื่อ ที่สำคัญพวกนี้ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยนิดกลับใช้กฎหมู่มาประท้วงเย้วๆเพื่อบิดเบือนความจริง ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนเล็กคนน้อยที่ต้องทำการเกษตรหาเลี้ยงชีพ ไม่สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนขาดอิสรภาพทางการเงิน ต้องพึ่งพิงกลุ่มผู้มีอำนาจของประเทศอยู่ร่ำไป

            โปรดชมตัวอย่างเขื่อนศรีลังกาได้ที่นี่

 

 

 

ดูเรื่องเขื่อนแม่วงก์ที่
www.maewongdam.blogspot.com

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,194 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved