อสังหาริมทรัพย์เดือนกุมภาพันธ์ 61 ยังชะลอตัว
  AREA แถลง ฉบับที่ 147/2561: วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เดือนกุมภาพันธ์ ปรากฏว่าเปิดห้องชุดแผ่วมากมีเพียง 678 หน่วย ทาวน์เฮาส์แซงมาที่ 1,903 หน่วยหรือ 45.7% ของที่เปิดตัวทั้งหมด ในขณะที่ราคาเฉลี่ยพุ่งถึง 4.52 ล้านบาท แสดงว่าบ้านระดับล่างยังผลิตน้อยตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เปิดเผยว่าในเดือนกุมภาพันธ์ อสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการเปิดตัวทั้งหมด 23 โครงการ มีจำนวนหน่วยขายรวม 4,161 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 18,806 ล้านบาท

            ราคาขายเฉลี่ยของอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ 4.520 ล้านบาท แสดงว่าระดับราคาถูกมีน้อย และมีจำนวนหน่วยขายเฉลี่ยต่อโครงการที่ 181 หน่วยต่อโครงการ โดยประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้กลับมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขาย 1,903 หน่วย (45.7%) รองลงมา คือ บ้านแฝด 803 หน่วย (19.3%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 777 หน่วย (18.7%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด

            ทำเลที่มีการเปิดขายใหม่ส่วนใหญ่ในเดือนนี้ สำหรับทาวน์เฮ้าส์จะตั้งอยู่ในบริเวณกรุงเทพชั้นกลาง และรอบนอก เช่น ย่านลาดพร้าว แจ้งวัฒนะ รามอินทรา รังสิต-นครนายก ลำลูกกกา บางนา และสมุทรสาคร เป็นต้น ส่วนบ้านเดี่ยวส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รอบนอกเป็นสำคัญ เช่น บริเวณถนนบางนา ถนนลำลูกกา ถนนประชาอุทิศ ถนนแจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์ เป็นต้น

            มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 18,806 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 2,193 ล้านบาท (เดือนมกราคม 2561 มีมูลค่า 16,613 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 13% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา โดยจะพบว่า มีระดับราคาราคาไม่เกิน 2 ล้านบาทประมาณ (35.0%) รองลงมา คือที่ราคา 3-5 ล้านบาท มีจำนวนประมาณ (30.5%) และระดับราคา 5-10 ล้านบาท มีจำนวนประมาณ (27.7%) ของหน่วยขายที่เปิดใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้

            ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 8 บริษัท คือ พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จำกัด (มหาชน) บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อีก 3 บริษัท และบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์อีก 8 บริษัท

            อย่างไรก็ตามในเดือนกุมภาพันธ์นี้ทาง REI ได้พบโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่รอเปิดขายใหม่ในอนาคตอีก 445 โครงการตามตารางที่ 3 โดยได้แสดงชื่อโครงการ และที่ตั้งโดยสังเขปไว้ ซึ่งความคืบหน้าจะได้นำเสนอต่อไป จะสังเกตได้ว่ามีโครงการหลายแห่งที่ได้ประกาศตัวหรือเปิดตัวทางหน้าหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตามในการเปิดขายจริง (ที่มีโบรชัวร์และสำนักงานขายที่พร้อมต้อนรับผู้สนใจซื้อไปเยี่ยมชม) ยังไม่มี จึงถือเป็นโครงการที่ยังไม่เปิดตัวและเมื่อเปิดตัวจริงแล้ว จะได้ดำเนินการสำรวจต่อไป

            ดร.โสภณ ย้ำว่าอย่าไปเชื่อพวกนายหน้าข้ามชาติที่บอกว่าห้องชุดเปิดตัวกันมากมาย พวกนี้คงกำลังบริหารการขายของโครงการอาคารชุดอยู่ เลยพยายาม "ตีปี๊บ" ว่าตลาดห้องชุดกำลังดี เพื่อให้ผู้บริโภคมีความคาดหวังที่ดีในการไปซื้อนั่นเอง


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,340 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved