อืดมาก: ตลาดที่อยู่อาศัยรังสิต คลอง 1-7
  AREA แถลง ฉบับที่ 157/2561: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            แปลกไหม ขนาดทำเลสุดฮอต มีรถไฟฟ้าสายสีแดงไปจ่อ เช่น รังสิตคลอง 1-7 กลับมีภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ขายได้อืดมาก ๆ  มาตรวจสอบกัน

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่า ทำเลที่น่าสนใจและมีสินค้ามากเป็นพิเศษ แห่งหนึ่งก็คือทำเล A4: รังสิต คลอง 1-7 แต่ปรากฏว่าการขายค่อนข้างช้า แม้จะมีรถไฟฟ้าสายสีแดงไปจ่ออยู่เห็น ๆ แล้วก็ตาม นักลงทุนพีงระวังเป็นพิเศษ

            บ้านเดี่ยวขายได้ราว 1.3% ของหน่วยขายทั้งหมด และขณะนี้ขายได้ราว 51% ไปแล้ว กลุ่มที่ขายได้อืดที่สุดก็คือ บ้านเดี่ยวราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งคงเป็นเพราะเป็นราคาที่สูงเกินทีจะรับได้ในย่านนี้ อย่างไรก็ตาม กลุ่ม 5-10 ล้านบาท ขายได้ "แย่น้อยที่สุด" หรือ "ดีกว่าเพื่อน" คือ ขายได้ 1.8% ต่อเดือน

            บ้านแฝดขายได้เฉลี่ย 2.4% ต่อเดือน ยังดีกว่าบ้านเดี่ยว โดยบ้านแฝด ระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาท มี 635 หน่วย ขายไปแล้ว 293 เหลืออีก 342 มีมูลค่าการพัฒนาโดยรวมคือ 2,408 ล้านบาท ขายไปแล้ว 46% หรือเดือนหนึ่งขายได้ถึงประมาณ 3.4%

            น่าแปลกที่ทาวน์เฮาส์ย่านนี้ ขายได้เพียง 2% ต่อเดือน ทั้งที่เป็นทาวน์เฮาส์ราคาไม่แพง คือ 1-2 ล้านบาท มี 4,588 หน่วย ขายได้ 1,526 หน่วย เท่ากับขายได้เดือนละ 2.3% และทาวน์เฮาส์อีกกลุ่มราคา 2-3 ล้านบาท จำนวน 3,589 หน่วย ขายได้เดือนละเพียง 1.7% เท่านั้น ข้อนี้ชี้ให้เห็นว่ากำลังซื้อกำลังตกต่ำลง

            ห้องชุดก็ขายอืด แม้จะขายในราคาต่ำ โดยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทนั้น มีอยู่ 7,663 หน่วย ขายไปแล้ว 5,090 หน่วย เหลือ 2,573 รวมมูลค่า 6,001 หรือขายได้ 66% แล้ว แต่อัตราการขายปานกลางคือ 3.8% แต่ก็ยังมากกว่ากลุ่มอื่นทั้งหมด อีกกลุ่มหนึ่งคือห้องชุดราคา 1.001-2.000 ล้านบาท แต่มีจำนวนน้อยเพียง 342 ขายไปแล้ว 190 หน่วย เหลืออีก 152 หน่วย รวมมูลค่า 438 ล้านบาท หรือขาไปแล้ว 56% มีอัตราการขาย 3.5%

            ภาวะตลาดขณะนี้อาจทำให้ความสามารถในการซื้อลดลงไปบ้าง แต่อย่างไรก็ตามห้องชุดราคาประหยัด ยังเป็นที่นิยมในตลาดอยู่พอสมควร


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,819 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved