วิธีการเลี่ยงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบเทพๆ
  AREA แถลง ฉบับที่ 173/2561: วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            FB Live ของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เรื่อง "วิธีเลี่ยง/ไม่เสียภาษี

            1. ที่ดินเปล่าก็ให้

                1.1 เอาไปทำอย่างอื่นแทน

                1.2 ถ้าเอาไปทำนา ต้องทำเอง อย่าให้เช่าเด็ดขาด

                1.3 ควรปลูกพืชอายุสั้น จะรื้อไปทำประโยชน์ง่าย

                1.4 ให้หลวงใช้ประโยชน์ (ทำสัญญาให้รัดกุม)

            2. ให้บริษัทถือครองแทนบุคคลธรรมดา เพราะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ ซึ่งก็เท่ากับไม่ต้องเสียภาษี

โปรดดู วิดิโอ fb Live คลิก: https://goo.gl/o4nYpu

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,157 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved