บุพเพสันนิวาสจะไปสู้ละครเกาหลีได้อย่างไร
  AREA แถลง ฉบับที่ 195/2561: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ละครไทยแบบ "บุพเพสันนิวาส" จะไปสู้ละครอิงประวัติศาสตร์เกาหลีได้หรือ ได้อย่างไร ทำอย่างไรจึงจะดังเป็นพลุแตก และเกิดได้อีกมากมาย เพื่อเป็นการพัฒนาละครไทยให้ไปสู่สากลให้ได้มากกว่านี้

ดูวิดิโอ fb Live คลิกที่ลิงค์นี้: https://bit.ly/2Ixwsoi

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,858 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved