กรีนพีซมั่วหรือไม่ เรื่องโลกใช้ถ่านหินลดลง
  AREA แถลง ฉบับที่ 196/2561: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตามที่มีข่าวจากกรีนพีซว่าถ่านหินลดบทบาทลงในช่วงที่ผ่านมา ดร.โสภณ ถามสวนกรีนพีซว่านั่นคือรายงานเท็จ ลวงชาวโลกหรือไม่

            ตามข่าวที่ว่า “กรีนพีช ชี้จุดจบ “โรงไฟฟ้าถ่านหิน” กรุงปักกิ่งในวันนี้ ใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาด” (https://bit.ly/2GZ5iS) ข่าวนี้อาจเป็นเท็จหรือไม่ เป็นสิ่งที่พึงตรวจสอบดู จะได้ไม่ฟังข้อมูลข้างเดียว ทั้งนี้จากข้อมูลของ Global Coal Fleet Report เองก็ระบุว่าถ่านหินยังเติบโตประมาณ 2% ในปี 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นข้อตอบโต้ของนายเบนจามิน สปอร์ตัน ซีอีโอของสมาคมถ่านหินแห่งโลก (World Coal Association) ตามข้อมูลของ Statista (https://bit.ly/2q7qnap) ระบุว่าถ่านหินกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถิติดังนี้:

ปี Gigawatts
พ.ศ.2548 1,293
พ.ศ.2553 1,627
พ.ศ.2558 1,646
พ.ศ.2563 1,677
พ.ศ.2568 1,810
พ.ศ.2573 1,968
พ.ศ.2578 2,129

            จะเห็นได้ว่าในระหว่างปี 2563-2578 ที่กำลังจะมาถึง การขยายตัวสูงถึงปีละเฉลี่ย 1.6% ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ถ่านหินมีแต่จะขยายตัวมากขึ้น ไม่ได้ลดลงตามที่กรีนพีซกล่าวอ้าง (ไม่ทราบว่าเพราะอคติหรือไม่) แต่อย่างใด

            ในกรณีประเทศจีนยังได้รับการยืนยันว่า พลังงานจากถ่านหิน ยังเป็นพลังงานหลักของจีนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากถ่านหินมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างดี ทำให้ลดมลภาวะได้ดียิ่งๆ ขึ้น แม้จีนจะลดจำนวนโรงไฟฟ้าถ่านหินลง แต่ไม่ใช่เพราะจะเปลี่ยนไปใช้พลังงานอื่นเป็นสำคัญ แต่เป็นแนวโน้มของมหานครในประเทศต่างๆ ที่มีฐานะทางการเงินดีขึ้นพอที่จะซื้อพลังงานอื่น และในอนาคต เทคโนโลยีถ่านหิน ยิ่งจะกลายเป็น ถ่านหินสะอาดมากขึ้น (Clean Coal) ส่วนในอินเดียยังมีการขยายตัวต่อเนื่องถึงประมาณ 5% ต่อปีเลยทีเดียว (https://bit.ly/2q7qnap)

            อย่าให้ใครหลอกลวง ไฟฟ้าจากถ่านหิน สะอาด ถูกและปลอดภัย อย่าให้ใครลวงให้ใช้น้ำมันหรือหลอกขายเครื่องผลิตไฟฟ้าจากลมและแสงแดดที่แสงแพงแก่คนไทย


ที่มาของภาพ: https://bit.ly/2HbetEB


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,925 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved