ดร.โสภณ ถูกร้องให้ถอดจากกรรมการ SEA
  AREA แถลง ฉบับที่ 197/2561: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เช้าวันนี้มีเครือข่ายปกป้องอันดามันไปกระทรวงพลังงาน เรียกร้องให้ถอด ดร.โสภณ ออกจากกรรมการ SEA

            ตามที่ รมว.กระทรวงพลังงานแต่งตั้ง ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ปรากฏว่าวันนี้มีการประชุมวันแรก เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ได้ไปพบคณะกรรมการฯ ที่ห้องประชุม ชั้น 15 ในกระทรวงพลังงาน เพื่อให้ถอดถอน ดร.โสภณ และกรรมการอีกจำนวนหนึ่ง

            เครือข่ายฯ ทำใบปลิวแจ้งว่า ". . .เครือข่ายได้รับทราบตลอดมาว่าบุคคล 4 คนที่ไม่เป็นกลางด้วยการประกาศสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินตลอดมาคือ 1.นายโสภณ พรโชคชัย . . . จึงขอให้รัฐมนตรีถอดถอนออกจากกรรมการ และแต่งตั้งบุคคลซึ่งสังคมยอมรับมาทำหน้าที่แทน โดยเครือข่ายยืนยันว่าไม่สามารถให้กรรมการซึ่งมีความบิดเบี้ยวเช่นนี้ดำเนินการต่อไปได้ และหากรัฐมนตรีตรวจสอบพบว่ากรรมการท่านใดเคยคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินมาก่อนหน้านี้ ขอให้ถอดถอนออกจากกรรมการด้วย. . ."

            การนี้แสดงว่าเครือข่ายคงอยากได้แต่คนที่สนับสนุนการไม่ให้มีโรงไฟฟ้าเท่านั้น เช่นนี้แล้วความเป็นกลางจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ปรากฏว่า ดร.โสภณ ก็ยังอยู่ในที่ประชุมและในกรรมการดังกล่าว ดร.โสภณ กล่าวว่า

            1. การแสดงความเห็นเห็นด้วยกับการมีโรงไฟฟ้า ก็เพื่อประโยชน์ของประชาชน ไม่ได้เพื่อประโยชน์ของนายทุนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด

            2. การแสดงออกของ ดร.โสภณ เป็นไปอย่างเปิดเผย และมีข้อมูลประกอบ ไม่ใช่การเคลื่อนไหวด้วยอารมณ์เช่นพวกเอ็นจีโอ

            3. การเป็นกรรมการในที่นี้ ดร.โสภณ ก็ยินดีที่จะรับฟังข้อมูลที่แตกต่างและพิจารณาบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง ไม่ได้ใช้ความเชื่อที่ "ยืนกระต่ายขาเดียว" แต่อย่างใด

            4. การเป็นกรรมการนี้ ไม่ได้มีผลประโยชน์ ไม่ได้มีเบี้ยประชุม มีแต่การเสียสละเวลาและปัญญาคาวมรู้เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

            ดร.โสภณ ยังเสนอให้การจัดทำ SEA หรือ Strategic Environmental Assessment นี้ ดำเนินการโดยบริษัทที่ควรได้รับการคัดเลือกทั้งจากในและต่างประเทศ ไม่ใช่ผูกขาดเฉพาะอาจารย์มหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพราะนั่นก็เท่ากับการเบี่ยงเบน โน้มเอียงไปทางการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแบบ "ไม่ลืมหูลืมตา" ก็เป็นไปได้เช่นกัน

            มาร่วมกันพัฒนาประเทศชาติดีกว่านะ เอ็นจีโอที่ลวงคนอื่นด้วยความกลัวไร้ราก


รูปภาพ https://i.ytimg.com/vi/nvP7NcwKbQ0/maxresdefault.jpg


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,568 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved