คาดการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยทั้งปีจาก 4 เดือนแรก: ตกต่ำ
  AREA แถลง ฉบับที่ 279/2561: วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) แถลงว่าจากการสำรวจข้อมูลของศูนย์ฯ พบว่า ในรอบ 4 เดือนแรกของปี 2561 ปรากฏว่ามีโครงการที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 109 แห่ง รวม 26,590 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 108,280 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 4.072 ล้านบาท

            อย่างไรก็ตามหากนำตัวเลขนี้ไปคูณด้วย 12 และหารด้วย 4 และบวกเพิ่มอีก 20% เพื่อให้ได้ตัวเลขประมาณการโดยรวมของทั้งปีโดยเกลี่ยกับการผกผันตามฤดูกาล แล้วนำผลนี้ไปเทียบกับปีที่แล้ว จะพบว่า ปีนี้น่าจะมีโครงการเปิดใหม่ 392 โครงการ 95,724 หน่วย รวมมูลค่า 389,808 ล้านบาท โดยเมื่อเทียบกับข้อมูลปี 2557 จะพบว่า

จำนวนโครงการลดลง 4%
จำนวนหน่วยขายลดลง -16%
มูลค่าการเปิดตัวใหม่ ลดลง -12%
ราคาเพิ่มขึ้น 6%

 

การเปลี่ยนแปลงตลาดที่อยู่อาศัย กทม.และปริมณฑล พ.ศ.2560-1
ปี จำนวน
โครงการ
 จำนวน
 หน่วย
 มูลค่า
 (ล้าน บ)
เฉลี่ย/หน่วย
(ล้าน บ)
4 เดือนแรกของปี 2561 109 26,590 108,280 4.072
คาดการณ์ปี 2561 392 95,724 389,808 4.072
พ.ศ.2560 410 114,477 441,661 3.858
การเปลี่ยนแปลง -4% -16% -12% 6%
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)

            การนี้ชี้ว่าภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำลังหดตัวลง เพราะกำลังซื้อลดลงตามลำดับ การพัฒนาที่อยู่อาศัยจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลมากเป็นพิเศษที่มาของรูปภาพ:
http://img.tnews.co.th/


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,586 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved